ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Μικρή καθυστέρηση του αγώνα. Είχαμε έξοδο του Νο18 ευτυχώς χωρίς προβλήματα για το πλήρωμα. Η ΕΔ ΦΤΕΡΗ 3 θα εκκινήσει στις 13:51.