Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε παρακάτω πληροφορίες για την ιστορία του Αθλητικού Σωματείου της ΑΛΜΑ καθώς και πληροφορίες για την εγγραφή νέων μελών και Αθλητών.

Η Ίδρυση της ΑΛΜΑ

Πώς να γίνεις μέλος

Παρουσίαση Δραστηριότητας ΑΛΜΑ

(παρουσίαση power point)

εδώ